Soutěže


1. Močový měchýř
Tradiční přeplňování močového měchýře s časovým limitem 90 minut.

2. Exatoor 
Netřeba komentovat tuto lidovou zábavu

3. Bude vyhlášena v pátek 22.5.2015 v 21:00 Těšíme se na soutěže                             

SUDY - ČESKÁ KANADA